Technológia 3d tlačiarní Rapid Prototyping

Rapid Prototyping je moderná technológia, ktorá  umožňuje rýchlu a lacnú výrobu priestorových predmetov so samostatnou konštrukciou. Výkres nakreslený v CAD alebo načítaný 3d skenerom je transformovaný do prístupného formátu a nahratý do výrobného zariadenia, ktorý daný model vyrobí. 

3d tlačiarne Dimension dokážu vyrábať presné stabilné  modely na základe 3d CAD modelov. V našej spoločnosti používame 3d tlačiareň uPrint a SST 1200 es. Zariadenia sú určené pre prácu v bežných kancelárskych podmienkach.


Počítačový model sa pošle na 3d tlač priamo z počítača pomocou špeciálneho softvéru CatalystEX, ktorý spracuje 3d model v STL formáte a pošle ho pomocou intranetovej siete do 3d tlačiarne. Tlačiareň model spracuje pomocou vlastného softvéru a vytlačí presný 3d model.

CAD 3d model

3d Tlač

Hotový model

jezko
3d_printer_1
jezko_output_1


Tam, kde model obsahuje dutiny alebo kde si to jeho konštrukcia vyžaduje, si tlačiareň vytvorí z pomocného materiálu podpornú konštrukciu, ktorá sa po vytlačení modelu úplne rozpustí v špeciálnom roztoku. Modely pohyblivých zostáv, tlačené ako jeden celok, musia byť spracované s dostatočne veľkou vôľou v miestach pohybu.

Maximálne rozmery tlačeného modelu:
254 x 254 x 305 mm
väčšie modely je možné tlačiť po častiach


Stavebný materiál:
ABSplus - pevný, netoxický termoplast
osem základných farebných odtieňov


Podporný materiál:
SST - úplne bezozbytku rozpustný


Presnosť tlače:
horizontálna - 0,05 mm, vertikálna - 0,15 mm
hrúbka stavebnej vrstvy - 0,25 mm

velkost1