3D tlač

Spoločnosť XAHAX Slovakia sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti 3d tlače. Ponúkame novú službu tlačenia skutočných priestorových 3D modelov z plastu. Je to najpohodlnejší spôsob ako preniesť vaše modely z virtuálneho do reálneho sveta.

008_1

Partneri i zákazníci lepšie porozumejú vašim myšlienkam a nápadom. Prezentujete sa moderným spôsobom, ktorý vás určite odlíši od konkurencie. Znížite náklady a pritom výrazne zrýchlite výrobu prototypov.

004_1

Digitálny model je akoby „uzavretý“ v počítačovom prostredí a klasické metódy výroby neboli vždy  v časovom súlade s rýchlosťou akou sa vytvorili v jeho digitálnom svete.
Rýchly vstup do fyzickej reality umožňuje metóda 3D tlače prostredníctvom zariadení, ktoré sa dnes všeobecne nazývajú 3d tlačiarne.

motor2aa

Oblasť využitia 3D tlače je veľmi široká, od výroby presného prototypového modelu, cez dizajn produktov, strojárstvo, architektúru, umenie, medicínu, marketing či vzdelávanie.  Fotogaléria