Konverzia 2d plánov do 3d objektov

Ponúkame službu v oblasti stavebníctva a architektúry pre investorov, ktorí by mali záujem vidieť svoje plány pôdorysov ako reálne 3d budovy vrámci virtuálnej prehliadky.
Ako výstup konverzie je digitálny model, vizualizácia stavby, virtuálna prehliadka exteriéru alebo interiéru digitálneho modelu, ktorú je možné publikovat na internete.   

Výhody konverzie z 2d do 3d
Slúži pre lepšiu predstavivosť napr. pri interiérovom plánovaní rozloženia nábytku, plánovanie vonkajšej farebnosti fasády a.i.

Trojrozmerné modely budov sú taktiež výborným vstupom v rámci geografických informačných systémov. Slúžia pre lepšiu predstavivosť danej reality a možnosť lepšej analýzy geografických dát.

Spoločnosť XAHAX Slovakia spracováva 2 typy 3d modelov budov:

Blokový model
Jednotlivé budovy sú nahradené blokom, ktorý je daný priemetom obvodu ich strešných plášťov stavieb na terén a charakteristickou výškou. Bloky budov sú umiestnené na digitálny model terénu ako vrstva GIS.
Podrobný model

3D model blokov budov je daný priemetom obvodu ich strešných plášťov na terén a rozčlenením na jednotlivé budovy podľa stavebných parciel. Tvary striech sú vytvárané 3D modelovaním z meraných výškových a polohových údajov. Spoločnosť XAHAX Slovakia má špeciálne softvérové vybavenie pre tvorbu 3d modelov budov. Ide hlavne o program Photomodeller v6.

Tvorba 3d modelov pozemkov zo zameraných bodov a osadenie budov na pozemok

Tvorba 3d modelov pozemkov pozostáva z terénnych meraní siete výškových a polohových bodov.

Spracovanie bodov v GIS systémoch.

Vytvorenie 3d modelu pozemku v rôznych formátoch (TIN, vrstevnice)

Osadenie objektu (budovy na pozemok)zilina1_1
villa_1
Blokový model
Podrobný model bez textúry
Podrobný models textúrou