Cenová ponuka 3d tlače

V prípade vášho záujmu o 3d tlač stačí vyplniť kontaktné údaje a poslať nám 3d model cez formulár, prípadne nás môžete kontaktovať na adrese info@xahax.com a my vám model oceníme a obratom pošleme cenovú ponuku.

Celková cena za 3D tlač sa skladá z ceny spotrebovaného stavebného a podporného materiálu a času potrebného na jeho vytlačenie.

Orientačná cena 3d tlače za:

  • 1cm3 materiálu je 0,3 €

  • 60 min. tlače je 6 €

Z tohoto dôvodu sa cena na každý objekt stanovuje až na základe nákladového posúdenia jeho 3D modelu.Náklady je možné znižovať optimalizáciou orientácie tlače, výplne objemu modelu alebo zjednodušením nepotrebných detailov.

Štandardným formátom  pre 3d tlač je STL formát (stereolitography). Na základe požiadavky však vieme spracovať väčšinu používaných 3D formátov.

Pre rýchlejšie vypracovanie cenovej ponuky 3d tlače je vhodné pred tým, ako nám pošlete váš 3d model, aby ste si skontrolovali chybovosť modelu a vhodnosť pre 3d tlač. Veľmi vhodný je na to softvér MiniMagics, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť z tohoto linku.

capcha

Príklady ocenených modelov

Model 1:

Rozmery (mm): X83,1; Y100,7; Z118,5

Stavebný  materiál (cm3) 105,68

Podporný materiál (cm3) 62,83

Čas potrebný na tlač (min) 769

Cena modelu s DPH 151,63 €

model001_1

Model 2:

Rozmery (mm): X63,5; Y45,5; Z21,0

Stavebný  materiál (cm3)14,29

Podporný materiál (cm3) 5,37

Čas potrebný na tlač (min) 89

Cena modelu s DPH 17,61 €
model002

Model 3:

Rozmery (mm): X40,2; Y61,6; Z27

Stavebný  materiál (cm3) 13,76

Podporný materiál (cm3) 17,03

Čas potrebný na tlač (min) 154

Cena modelu s DPH 29,32 €

Model 3:

Rozmery (mm): X49; Y69,9; Z16,5

Stavebný  materiál (cm3) 2,86

Podporný materiál (cm3) 3,74

Čas potrebný na tlač (min) 29

Cena modelu s DPH 5,81 €
model004