Výškové fotografovanie

stativ1Ponúkame zhotovenie výškových fotografií prípadne panoramatických fotografií za pomoci diaľkovo riadenej fotografickej techniky a teleskopického statívu. Využitím týchto technológií vám zhotovíme výškové snímky bez nutnosti použitia leteckých modelov alebo klasických lietadiel.

Výhody oproti klasickej fotografii zachytenej zo zeme:

 • vo fotografii sa nenachádzajú rušivé nežiadúce objekty (kry, stromy, automobily)
 • fotografovaný objekt je lepšie viditeľný
 • z výšky je možné jedným snímkom zachytiť väčšiu plochu
 • vysoké budovy, napr. v mestskej zástavbe je možné vyfotiť i z malej vzdialenosti
Výhody oproti klasickej leteckej fotografii:
 • snímky nie sú zachytené z takej veľkej výšky, čím je dosiahnuté zachovanie detailov
 • pomocou teleskopického statívu je možné urobiť i panoramatické snímky
 • cena zariadenia oproti klasickej leteckej fotografii je zhruba tretinová
Možnosti využitia sú neobmedzené:

 • dokumentácia stavu historických budov
 • fotodokumentácia budov a objektov pre realitné kancelárie
 • reklamné a propagačné fotografie komerčných objektov a areálov
 • fotografie súkromných budov a objektov
 • dokumentácia pozemkov, parciel, budúcich stavenísk
 • dokumentácia priebehu stavieb ako budov, tak aj celých areálov
 • fotografie krajiny - voľných priestranstiev
 • fotografie športovísk
 • dokumentácie veľkých spoločenských akcií (koncerty, výstavy...)
 • a.i.