Mapovanie cestnej siete

Hlavným záujmom spoločnosti XAHAX Slovakia  z oblasti GIS je mapovanie cestnej siete Slovenskej republiky, udržiavanie a aktualizácia geodatabázy cestnej siete.

Na získavanie a spracovanie dát sa používajú moderné technológie - špeciálne hardvérové a softvérové vybavenie.

Softvérové vybavenie

Spoločnosť XAHAX Slovakia spolupracuje s vývojármi Open Source GIS softvéru - Quantum GIS. Quantum GIS bol špeciálne vyvinutý pre potreby mapovania cestnej siete pod názvom QGIS- mapper.

Qgis-mapper projekt poskytuje nástroje pre koncového užívateľa, ktoré umožnia zaznamenávať GPS a sprievodné dáta (video, audio) - a neskôr aj spracovať a uložiť do použiteľného formátu. Celý QGIS-mapper bol vyvinutý ako rozšírenie už existujúceho projektu Quantum GIS (QGIS).

player_recording

Hardvérové vybavenie

Spoločnosť XAHAX Slovakia využíva na presné terénne merania zariadenia od spoločnosti Magellan.

Magellan PROMARK 500
promark500

Produkt od spoločnosti Magellan - ProMark 500 ponúka GPS ,GLONASS s technológiou pre geodéziu a meranie. Ponúka nielen možnosť príjmu v súčasnosti dostupných GPS, GLONASS a SBAS satelitov, ale je tiež pripravený na komfortný upgrade na všetky budúce zmeny a vývoj satelitnej konštelácie (GALILEO).

Digitálny kompas

Kompas s NMEA-0183 výstupom  na výpočet presného azimutu. Je špeciálne užitočný na určenie presného smeru pohybu kamery.

LADYBUG2

Ladybug

Ladybug®2 je sférická digitálna video kamera, ktorá má šesť 0.8 megapixelových šošoviek, umožňujúcich zber video dát z viac ako 75% priestoru plnej gule a štandard IEEE-139b umožňuje zber videa na disk rýchlosťou 30 FPS.

Viac o produkte nájdete na stránke výrobcu http://www.ptgrey.com/products/ladybug2/index.asp


Fotogaléria