Letecké snímky

Modely helikoptér, ktoré sú schopné lietať, nie sú ničím výnimočné. Kompletný model aj s diaľkovým ovládaním si možno kúpiť v cene od 10 000 Sk. Okrem fanúšikov lietania si takéto miniatúrne helikoptéry všimli aj vojaci, ktorí by ich radi používali ako nástroj špionáže. Vďaka malým rozmerom a nižšej hlučnosti by prakticky bez povšimnutia mohli lietať nad nepriateľským územím alebo bojiskom a pomocou kamier prenášať obraz do riadiaceho strediska.UAV


Diaľkové ovládanie v tomto prípade nemusí byť najlepším riešením. Oveľa účelnejšie by bolo, keby sa helikoptéra riadila sama, autonómne pomocou tzv. UAV autopilota. Helikoptéra so zabudovanou UAV jednotkou je schopná samostatne vzlietnuť, udržať sa vo vzduchu a doletieť na miesto určenia, ktoré je zadané ako koordináty. Helikoptéra používa systém GPS. Následne dokáže samostatne pristáť. Významná je schopnosť meniť dráhu letu podľa aktuálnej situácie. V praxi to znamená, že helikoptéra letí po dráhe určenej letovým plánom.

heli_photo1Okrem spomínanej vojenskej oblasti je to napríklad využitie v snímaní obrazu pri novinárskych reportážach. Helikoptéra sa môže dostať bližšie k snímanému objektu alebo môže urobiť letecké snímky. Môže vzlietnuť aj z idúceho auta. Využijú ju aj poľnohospodári na kontrolu vegetácie alebo elektrárenské firmy na kontroly elektrických vedení, alebo využitie v oblasti geografických informačných systémov na snímanie leteckých ortofotosnímok, fotenie architektonických objektov, ktorých fotografie slúžia ako zdroj na tvorbu 3d modelov budov.