logo_foto_jin_trans PHOTO-JINN adaptér


Firma Xahax vyvinula doplnok pre ovládanie motorizovanej hlavy MP101, ktorý je vhodný na vytváranie panorám a gigapixelových fotografií. Podľa nahratého programu, riadi adaptér posúvanie hlavy MP101 v horizontálnom aj vertikálnom smere a na pripojenom digitálnom fotoaparáte ovláda zaostrovanie a spúšťanie uzávierky. Adaptér sa zasúva do konektora pre pôvodný ručný ovládač a pracuje úplne autonómne.Toto prídavné zariadenie umožní bezobslužne, auto
matizovane nasnímať panorámy s veľkým množstvom obrázkov , čo výrazne zjednoduší a skráti čas snímania v porovnaní s ručným nastavovaním a fotením.

MP101_PhotoJinn_v2sk


Adaptér Xahax Photo-Jinn je určený predovšetkým pre majiteľov a užívateľov motorizovanej hlavy MP101, ale taktiež aj pre nových záujemcov, ktorí si môžu kúpiť adaptér spolu s hlavou MP101.


Stiahnutie 3D modelu hlavy a adaptéra - vytvoreného v programe SketchUp

Photo-Jinn 3D model