Povrchové úpravy

V prípade požiadaviek na dodatočnú úpravu štandardného povrchu vytlačeného modelu ponúkame, alebo sprostredkúvame rôzne druhy opracovania - flockovanie, naleptanie, brúsenie, striekanie, pogumovanie alebo pokovovanie. 

dvere

V spoločnosti Xahax Slovakia sa špecializujeme na technológiu povrchových úprav flockovaním

Flockovanie

Pod technológiou flock si možno predstaviť elektrostatické nanášanie textilnej mikro vlákniny na najrôznejšie povrchy materiálov, ktoré sú pokryté lepidlom. Vlákno sa v elektrostatickom poli nabíja a je vystrelené do lepidla, ktoré spravidla tvorí opačný pól. Jednotlivé vlákna sa v lepidle zakotvia a vytvoria tak zamatový povrch.

Farbu, hrúbku, prípadne dĺžku flocku (vlákna) je možné vybrať podľa požiadaviek zákazníka.