Panoramatické fotografie


Sú špeciálne fotografie vytvárané nasnímaním väčšieho počtu snímok z jedného miesta, ktoré umožňujú zobrazenie interiéru alebo exteriéru v maximálnom zornom uhle 360°x180°.

rohace_panorama_3a


Digitálna panoramatická fotografia vzniká poskladaním fotografie z viacerých záberov. Zábery sa skladajú v špecializovaných programoch alebo pokročilejších editoroch. Aby dokázali tieto programy panorámu vyskladať, musí byť splnená základná podmienka - zábery sa musia prekrývať. Presah by mal byť 20-30%.

Aby panoráma pôsobila prirodzene, mal by optický stred otáčania byť v osi otáčania statívu. Optický stred otáčania sa inak nazýva aj nodálny bod. Aby ste mohli nastaviť skutočnú os otáčania do nodálneho bodu, potrebujete špeciálne konštruovanú hlavu.

 Na trhu je veľké množstvo panoramatických hláv, nie všetky však spĺňajú aj ďalšie požiadavky dôležité pre efektívne, automatické a spoľahlivé snímanie panoramatických záberov.

  • rýchlosť - čo najrýchlejšie nasnímanie panorámy
  • spoľahlivosť - aby sa nestalo, že niektorý záber nebude zosnímaný, alebo sa nedodrží potrebný presah snímok
  • motorizovaný priebeh - multi-riadkové panorámy vyžadujú nasnímanie veľkého množstva záberov, čo môže byť dosť únavné
  • automatické spúštanie a zaostrovanie - čím sa eliminujú vibrácie pri manipulácii

Všetky spomínané požiadavky na nasnímanie čo najdokonalejšej panoramy dosiahnete použitím zariadenia photojinn_logo od firmy XAHAX Slovakia.